Nieuwe dramaserie over overstroming

Nieuwe dramaserie over overstroming

Wat als een watersnoodramp nu de Randstad treft?

Op 5 november begint een nieuwe serie op NPO1: ‘Als de dijken breken’. De serie gaat over wat er kan gebeuren als een watersnoodramp de Randstad zou treffen.

Veiligste delta

In de Nederlandse delta is er altijd een risico op een overstroming. De kans hierop is heel klein door een systeem van sterke dijken, duinen en stormvloedkeringen. Nederland is dan ook de veiligste delta ter wereld.

Wat doet de overheid?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,  gemeenten, andere waterschappen, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werken continu aan projecten om de veiligheid in de regio op orde te houden en te verbeteren. De waterschappen werken aan een robuust watersysteem en aan stevige dijken en duinen.
Op de pagina Werk in uitvoering ziet u een overzicht van onze waterprojecten.

Wat kunt u zelf doen?

Op de website Overstroomik.nl kunt u zien hoe hoog het water bij een overstroming bij uw woning komt, wat dat betekent en wat u in zo’n geval moet doen.