Nieuwe fietspad Stolwijk open

Nieuwe fietspad Stolwijk open

Het nieuwe fietspad tussen de Koolwijkseweg en de Benedenheulseweg in Stolwijk is klaar. De afgelopen weken werd het fietspad geasfalteerd. Met het recreatieve fietspad wordt het gemakkelijker om in noord-zuidrichting de Krimpenerwaard te doorkruisen.

De fundering voor het fietspad is in het najaar van 2015 aangelegd. Ook zijn er toen twee bruggen geplaatst. Met het aanbrengen van het asfalt werd echter gewacht tot na het weidevogel-broedseizoen. Het fietspad is nu helemaal af. Het sluit in het zuiden aan op het fietspad tussen de Koolwijkseweg en de Elserwetering.

Nieuwe techniek

Voor het stabiliseren van de veenbodem onder het fietspad is een nieuwe techniek gebruikt. De bodem is vermengd met een bindmiddel, waardoor het veen de eigenschappen van lemige zandgrond krijgt: een stevige, maar geen ‘beton-harde’ laag. De methode werkt een stuk sneller dan traditionele voorbelasting.

Dan duurt het twee tot drie jaar voordat er asfalt kan worden aangebracht. Bovendien moet er bij voorbelasting veel zand worden aan- en afgevoerd; met de “bindmiddel-methode” zijn al die vrachtwagens niet nodig. Een ander voordeel is dat met de nieuwe techniek het bodemleven niet blijvend wordt verstoord. De provincie Zuid-Holland monitort een jaar lang of de nieuwe methode werkt.