Nieuws 2016

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard als innovatief pilotproject

Hoe kunnen we dijkversterkingen beter, sneller en goedkoper maken? Experts uit het hele land - marktpartijen, kennisinstituten en overheden – denken daar met elkaar over na in de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen deze landelijke verkenning is KIJK een innovatief pilotproject. Hiervoor wordt de komende maanden extra grondonderzoek op en langs de IJsseldijken uitgevoerd.

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard als innovatief pilotproject

2016 wordt een wedloop tegen veranderende omstandigheden

Voor zover er nog twijfel aan de effecten van klimaatverandering zou kunnen bestaan, lijkt het erop dat de weersomstandigheden aan het einde van 2015 de definitieve bevestiging hebben willen geven. Voor het jaargetijde ongekend hoge temperaturen en grote schade en overlast door storm en overvloedige regen in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en dichterbij in Engeland en Ierland. Aan het begin van het nieuwe jaar 2016 is er even gelegenheid om stil te staan bij wat dit voor ons als waterschappen betekent.

2016 wordt een wedloop tegen veranderende omstandigheden