Nieuws 2016

Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen

Voor het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In dit rapport brengt het hoogheemraadschap de milieueffecten van de dijkversterking in beeld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de voorbereiding van de MER, en beschrijft welke verschillende alternatieven we binnen KIJK onderzoeken en op welke wijze we eind 2018 tot een principebesluit komen. U kunt de NRD hier inzien.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen