Nog geen structurele oplossing voor blauwalgprobleem Kralingse Plas

Het hoogheemraadschap wil zich blijven inzetten om samen met de gemeente uiteindelijk de keuze te maken voor een structurele en duurzame oplossing van het blauwalgenprobleem in de Kralingse Plas.

Het hoogheemraadschap heeft met teleurstelling kennis genomen van het besluit van gemeente Rotterdam om de blauwalg in Kralingse Plas vooralsnog niet structureel aan te pakken. Gemeente en hoogheemraadschap hebben de afgelopen tijd gezamenlijk onderzoek laten doen naar de oorzaken van, en de oplossingen voor, de blauwalgproblematiek. Als gevolg van de blauwalg is de plas gedurende langere periodes in het jaar niet geschikt om te zwemmen.

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om de waterkwaliteit in de Kralingse Plas te verbeteren en blauwalg tegen te gaan. De waterkwaliteit is verbeterd, maar de kans op blauwalg blijft groter dan gewenst. Uit onderzoek, dat door het hoogheemraadschap, Rotterdam, kennisinstellingen en universiteiten is gedaan, blijkt dat er nog fosfaatrijk slib op de bodem van de hele plas ligt. Dit fosfaat stimuleert algengroei. Blauwalgen zijn ongezond en hinderlijk voor zwemmers.

Het onderzoek wijst maatregelen aan die, in samenhang uitgevoerd, het fosfaat blijvend verminderen en zo de kans op blauwalg verkleinen. De belangrijkste maatregel is het afdekken van de sliblaag op de bodem met schoon zand. Dit is een structurele oplossing om met succes blijvend van de het blauwalgenprobleem af te zijn.

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor een goede zwemwaterkwaliteit van de Kralingse Plas. De gemeente kiest er op dit moment dus voor om niet structureel de oorzaak van de blauwalg weg te nemen maar te proberen de symptomen tijdelijk te bestrijden. Het hoogheemraadschap zet het overleg met de gemeente voort.