Op controle bij glastuinbouwbedrijven

Op controle bij glastuinbouwbedrijven

Waterschappen en omgevingsdiensten slaan handen ineen: Glastuinbouw regio Rijnmond mag rekenen op efficiënte controles.

Al enkele jaren voeren omgevingsdienst DCMR, Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA), waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland samen en voor elkaar controles uit in de glastuinbouw. Het toezicht op deze sector wordt slagvaardiger en efficiënter, nu waterschappen en omgevingsdiensten ook op elkaars voorschriften gaan controleren. Dit past ook in het landelijk streven om controle van glastuinbouwbedrijven door waterschappen en omgevingsdiensten integraal aan te pakken.

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de bedrijven geneigd is om de voorschriften na te leven. Dit is een goede ontwikkeling en zou nog verder moeten groeien. Wanneer het naleven van regels en voorschriften bij alle bedrijven de norm is, kunnen de controles worden verminderd. De betrokken handhavende overheden kunnen het toezicht dan beter afstemmen op het gedrag van de ondernemers.

In 2016 bezoeken wij via de integrale aanpak 145 bedrijven. Bedrijven die niet in de selectie zitten, kunnen uiteraard door de individuele controlerende instanties worden bezocht (wanneer er een specifieke wetswijziging is doorgevoerd bijvoorbeeld).

Hier controleren we op:

Tijdens de controles onderzoeken we o.a. de technische apparatuur (voldoet deze aan technische eisen?) en de lozingen van water op de riolering en sloot (is dit toegestaan en vormen zij geen bedreiging voor de waterkwaliteit?) en de stookinstallaties. De regels hiervoor staan in het Activiteitenbesluit Milieubeheer en de Waterwet. Daarnaast kijken de handhavers naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de Nederlandse Voedsel– en Warenautoriteit (NVWA). Bij een aantal bedrijven zal ook inhoudelijk worden gekeken naar de jaarrapportage over 2015.