Opening tentoonstelling Rond het Bleiswijkse Verlaat

Op zaterdag 2 april a.s. zal om 11.00 uur de nieuwe tentoonstelling "Rond het Bleiswijkse Verlaat" officieel worden geopend door Hans Oosters, dijkgraaf van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Via foto’s en filmbeelden wordt het in 2015 uitgevoerde restauratieproces van het Bleiswijkse Verlaat in beeld gebracht.

In de tentoonstelling wordt de geschiedenis van het verlaat, de polders en droogmakerij en de rol van Groenservice Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Recreatieschap Rottemeren in beeld gebracht.

Bent u in de gelegenheid, kom dan langs in het Historisch Museum Bleiswijk, Dorpsstraat 5 Bleiswijk, om bij de opening aanwezig te zijn.

Na de opening kunt u de tentoonstelling bezichtigen.

Bent u verhinderd dan kunt u altijd nog tijdens openingstijden, op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur, de tentoonstelling bekijken.

Ook kunt u terecht op maandagavond van 19.00 - 21.30 uur en op zaterdag van 10.30 - 14.00 uur.

Op maandagavond en op de eerste en derde zaterdag van de maand is de tentoonstelling bemand, tijdens de andere openingstijden veelal onbemand.

Wij verheugen ons op uw komst.

 Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk