Paul van den Eijnden en Jean-Paul Meuldijk geven startsein dijkversterking Capelle aan den IJssel

Paul van den Eijnden en Jean-Paul Meuldijk geven startsein dijkversterking Capelle aan den IJssel

De uitvoering van de dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel is op donderdag 26 mei 2016 officieel van start gegaan. Wethouder Jean-Paul Meuldijk en hoogheemraad Paul van den Eijnden gaven het officiële startsein voor de dijkversterking door de eerste klei aan te brengen langs de dijk.

De dijk in de historische Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel wordt dit jaar over een lengte van 400 meter versterkt om de lagergelegen polders te beschermen tegen het water uit de Hollandsche IJssel. Om te zorgen dat de dijken in het gebied hoog en sterk genoeg zijn, worden de dijken iedere zes jaar getoetst op veiligheid. Bij de laatste toetsing bleek dat de dijk niet voldeed aan de veiligheidsnormen en daarom moet worden versterkt. Het gaat om het stuk dijk vanaf het Slotpark tot net voorbij de Mient. Een groot deel van de dijk wordt versterkt met klei. Op een aantal plaatsen worden damwanden aangebracht en bij het Slotpark en de Mient wordt ook stortsteen aangebracht.

De dijkversterking maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en wordt hieruit meegefinancierd. De kosten voor de dijkversterkingen in Capelle en Moordrecht zijn 15 miljoen euro.

De werkzaamheden aan de dijk duren naar verwachting tot het begin van het stormseizoen in oktober 2016.

Samen met…

Vanaf het begin van de voorbereidingen zijn omwonenden betrokken en geïnformeerd. Betrokkenen hebben input geleverd bij het opstellen van de eerste plannen. Bij het voorkeursalternatief, het (ontwerp-)projectplan en het definitieve projectplan hebben zij getoetst of alle belangen voldoende waren meegenomen. “Dit heeft heel fijn gewerkt en geleid tot een tevreden omgeving met veel draagvlak voor het project. Aanvankelijk waren er negen zienswijzen tegen het ontwerp-projectplan, maar door goed overleg met betrokkenen is er uiteindelijk niemand in beroep gegaan bij de Raad van State. Een bijzonder gegeven bij dit soort projecten met een dergelijke impact”, vertelt Van den Eijnden.

Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierdoor zijn er al verschillende kansen benut zoals de herinrichting van het Raadhuisplein, het Slotpark en het Doorenbosplantsoen. Daarmee draagt de dijkversterking bij aan het groene karakter van Capelle, die de titel 'groenste stad van Nederland’ uitgereikt heeft gekregen door de stichting Entente Florale.

Meer informatie over de dijkversterking staat op www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.

Van den Eijnden en Meuldijk starten dijkversterking Capelle

Wethouder Meuldijk (l.) en hoogheemraad Van den Eijnden (r.)