Proefsluiting coupures in primaire waterkeringen Krimpenerwaard succesvol

Proefsluiting coupures in primaire waterkeringen Krimpenerwaard succesvol

In aanwezigheid van hoogheemraad Paul van den Eijnden is in de avond van dinsdag 4 oktober de jaarlijkse proefsluiting van de 18 coupures in de IJsseldijk en de Lekdijk in de Krimpenerwaard uitgevoerd. Met de sluiting test het hoogheemraadschap de waterveiligheid voor een deel van het beheersgebied.

Coupures zijn plaatselijke verlagingen in de dijken, bijvoorbeeld omdat er een inrit loopt vanaf de dijk naar een woning of een bedrijventerrein. Ook de opgangen naar het veer in Krimpen aan de Lek en de Veerpoort in Schoonhoven hebben een plaatselijke verlaging, zodat voertuigen de veerponten kunnen oprijden of in Schoonhoven de Veerpoort kunnen doorrijden. Bij de sluiting zijn de coupures dichtgezet met schotbalken of big bags gevuld met zand. In Schoonhoven is de stadspoort gesloten en de sluis gecontroleerd.

Bij de proefsluiting zijn medewerkers van het hoogheemraadschap, de gemeente Krimpenerwaard en verschillende aannemers betrokken. Het sluiten van de coupures wordt jaarlijks getest bij aanvang van het stormseizoen zodat zeker is dat de waterveiligheid bij storm en hoge waterstanden is gewaarborgd.

Sluiting bij hoge waterpeilen

Voor elk van de coupures is vastgesteld bij welk waterpeil deze gesloten moeten worden. Bijvoorbeeld bij het veer in Krimpen aan de Lek wordt de coupure gesloten wanneer de rivier een waterstand heeft bereikt van NAP + 3,50 meter. De Veerpoort in Schoonhoven wordt gesloten bij een peil van NAP + 2,70 meter.