Resultaten onderzoek peilbeheer Oud-Hillegersberg

Het hoogheemraadschap heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het effect van een peilverhoging op de grondwaterstand in Oud-Hillegersberg. In deze Rotterdamse wijk komen funderingsproblemen voor als gevolg van lage grondwaterstanden.

Tijdens de collegevergadering van 22 maart ontvingen dijkgraaf en hoogheemraden de eindrapportage. Het rapport schetst een helder beeld van de huidige situatie in het gebied en de verwachte effecten van de peilverhoging. Vertegenwoordigers van bewonersorganisatie InHillegersberg en de gemeente Rotterdam hebben het onderzoek begeleid.

Op donderdag 24 maart organiseerde de bewonersorganisatie een
informatieavond over funderingsproblemen en mogelijke maatregelen hiertegen. Geïnteresseerden konden het onderzoek tijdens deze avond inzien en bespreken met medewerkers van het hoogheemraadschap. Ook hoogheemraad Dorenda Gerts was aanwezig om met bewoners en andere betrokkenen van gedachten te wisselen.

Bewoners van het gebied leveren al een bijdrage aan de aanvulling van grondwater door het afkoppelen van de regenwaterafvoer van daken en door het infiltreren van regenwater. “Ook zulke kleinschalige maatregelen kunnen van groot belang zijn in dit gebied. Bewoners en overheid hebben hier, net als in andere wijken, samen een slag te winnen”, legt Dorenda Gerts uit.