Samen in de strijd tegen gladheid

Samen in de strijd tegen gladheid

Nu de winterse temperaturen aanhouden, gaat het hoogheemraadschap samen met de gemeente morgen vroeg in de ochtend weer strooien op de wegen in de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap beheert de wegen in de Krimpenerwaard buiten de bebouwde kom met uitzondering van de provinciale wegen. De gemeente Krimpenerwaard beheert de wegen binnen de bebouwde kom. Sinds vorig jaar werken het hoogheemraadschap en de gemeente samen om gladheid op de wegen in de Krimpenerwaard te voorkomen of te bestrijden. Met de  gezamenlijke aanpak kunnen ze efficiënter strooien en zo kosten besparen.

Wat merkt u ervan?

De gezamenlijke aanpak heeft als groot voordeel dat ze wegen in elkaars beheergebied meenemen tijdens het strooien. Het hoogheemraadschap strooit de wegen buiten de bebouwde kom, maar pakt op de route ook stukken weg mee binnen de bebouwde kom. Zodoende is er geen verschil meer tussen het moment van strooien op een weg die door een kern heenloopt. Veelal wordt er preventief gestrooid. Als de weersverwachting aangeeft dat het gaat vriezen en/of sneeuwen, worden de wegen gestrooid met een mengsel van water en zout. Dit voorkomt bevriezing van het wegdek. De gemeente strooit de wegen binnen de bebouwde kom en ook een aantal wegen in het buitengebied.

Blijf voorzichtig

Wij doen ons uiterste best om verkeersonveilige situaties door gladheid te voorkomen. Als u de weg op gaat met winters weer, wees dan extra voorzichting.

Meer informatie

Opmerkingen of vragen over het strooien?

Neem contact op met het meldpunt van de gemeente Krimpenerwaard: 140182 of het hoogheemraadschap 010 45 37 200

Op www.hhsk.nl/winterwegen staan de strooiroutes.