Stimulering emissie vermindering door waterschappen

Stimulering emissie vermindering door waterschappen

De waterschappen in Nederland willen de tuinbouwsector helpen bij het verminderen van het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven omdat dit water meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten.

Dit doen we door het geven van een financiële bijdrage aan projecten die bijdragen aan het verminderen van de lozing op riolering als op oppervlaktewater.

Projecten waarin groepen van tuinders aan de slag gaan met dit onderwerp hebben voorrang. Daarbij gaat het om het implementeren van nieuwe maatregelen in de praktijk en de verdere verspreiding van de opgedane kennis. Voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier zie http://www.stowa.nl/projecten/stimuleringsbudget_emissiebeperking_glastuinbouw of neem contact op via glaskas@stowa.nl