Stremmingen Snelle Sluis bij Moordrecht tussen 5 en 14 april 2016

Tussen de Ringvaart en de Hollandsche IJssel bevinden zich twee sluizen. Via de Snelle Sluis worden boten vanaf de Ringvaart naar de IJssel of andersom geschut. Aan de kant van de Ringvaart ligt vóór de Snelle Sluis nog een oude sluis die slechts wordt gebruikt als doorgang naar de Snelle Sluis. Aan deze oude sluis worden momenteel werkzaamheden verricht. Het betreft maatregelen om de veiligheid ter plaatse te waarborgen, nu het vaarseizoen weer begint.

Boten kunnen hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Stremming wordt zoveel mogelijk beperkt, maar is niet op voorhand uit te sluiten. Hinder van de werkzaamheden kunt u eventueel  verwachten tussen 5 en 14 april. Meer informatie? Neem contact op met Wouter van Herk, tel: 010- 27 23 705 of per e-mail:w.van.herk@hhsk.nl