Symposium over de rol van de omgeving op het beleid

Symposium over de rol van de omgeving op het beleid

Op woensdag 15 juni vindt de feestelijke opening plaats van dijkversterking Krimpen. Gedurende de afgelopen twee jaar is, na een aantal jaren van voorbereiding, gewerkt aan de dijk tussen Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek. Na een eerdere toetsing bleek deze op meerdere plaatsen niet hoog en stabiel genoeg.

De dijk op deze plaats is dichtbebouwd. De zware werkzaamheden (damwanden, diepwanden, steunbermen, hoogte-erosieschermen) hebben veel impact gehad op de omgeving. In veel gevallen vond het werk plaats in de voortuin van de bewoners. De bereikbaarheid van woningen was minimaal, de weg voor doorgaand verkeer was lange tijd afgesloten en het openbaar vervoer moest worden omgeleid. De overlast was behoorlijk. Zowel de aannemer als het hoogheemraadschap hebben een omgevingsmanager aangesteld die in nauwe samenwerking het contact met bewoners hebben onderhouden.

De opening wordt gevierd met een feestje voor de bewoners. Gedurende de dag zijn er meerdere activiteiten op en rond de dijk, in de namiddag start een barbecue. De officiële openingshandeling vindt plaats om 13.00 door wethouder Ria Boere van de gemeente Krimpenerwaard, wethouder Marco Oosterwijk van gemeente Krimpen aan den IJssel en bestuurder Paul van den Eijnden van opdrachtgever hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Woensdagmiddag vindt voor bestuurders en bedrijven die betrokken waren bij de dijkversterking een symposium plaats met als thema ‘overheid en omgeving’. Naar aanleiding van de impact op de omgeving in en rond Krimpen onderzoeken bekende sprekers uit de private sector of de omgevingsgerichtheid van de overheid voldoende is en welke verbeterpunten te benoemen zijn. Conny Koreman (omgevingsmanager bij Ballast Nedam), Marc Wesselink (organisatieadviseur en schrijver van het boek Strategisch omgevingsmanagement) en Menno Lanting (auteur en trendwatcher) spreken onder leiding van Rémi van der Elzen, journaliste en filosoof over kansen van relatiebeheer voor de overheid.

Noot voor pers:
Wilt u aanwezig zijn bij het symposium? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar communicatie@hhsk.nl. Het symposium start om 14.15 uur en vindt plaats in Het Koetshuis, Dorpsstraat 114 a, Krimpen aan de Lek.