Toekenning subsidie natuurvriendelijke oevers

Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en hoogheemraden) van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft eind mei besloten subsidie toe te kennen aan een tweetal projecten in de Krimpenerwaard voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, in Bergambacht en Schoonhoven.

Wat is een natuurvriendelijke oever?

Bij een natuurvriendelijke oever wordt er zowel bij de aanleg als bij het beheer nadrukkelijk rekening gehouden met de natuur. Dit betekent dat bij de aanleg de overgang tussen water en land geleidelijker wordt ingericht. Op deze geleidelijke overgangszone kunnen verschillende plantensoorten zich ontwikkelen en zo levensvoorwaarden bieden aan diverse diersoorten. “Het is mooi om te zien dat particulieren willen bijdragen aan een betere waterkwaliteit”. Vertelt hoogheemraad Agnes van Zoelen.

Voor wie is de regeling?

De regeling geldt voor particulieren, bedrijven en non-profit organisaties binnen het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard die een natuurvriendelijke oever aan willen leggen. Een aantal projecten is uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk plan en projecten, waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met het hoogheemraadschap. Projecten van overheden waarmee het hoogheemraadschapsamenwerkt, komen niet in aanmerking voor deze regeling. Met gemeentelijke overheden worden aparte afspraken gemaakt in de stedelijke waterplannen. Mensen die voor de subsidie in aanmerking willen komen, kunnen t/m 31 maart 2017 een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier kan worden opgevraagd bij het hoogheemraadschap of kan worden gedownload via de website.

Wat houdt de regeling in?

De regeling houdt in dat een vergoeding wordt gegeven voor de (extra) kosten voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De vergoeding bedraagt maximaal negentig procent van dat bedrag. Jaarlijks wordt beoordeeld welke projecten het meest kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. De toekenning vindt plaats in volgorde van verwacht nut en beschikbaar budget.

Meer informatie is te vinden op www.hhsk.nl/subsidieregeling.