Toon van der Klugt in top 10 Beste Lokale Bestuurder

Toon van der Klugt in top 10 Beste Lokale Bestuurder

Toon van der Klugt, dagelijks bestuurder en loco-dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Toon van der Klugt, dagelijks bestuurder van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, staat in de top 10 van Beste Lokale Bestuurder 2015. Het Binnenlands Bestuur heeft dit zojuist bekendgemaakt.

Hoogheemraad Van der Klugt is verrast en vereerd. Hij ziet dit als een erkenning voor de goede en gewaardeerde manier waarop wij als waterschappen inmiddels zeer effectief samenwerken met onze partners in het lokale bestuur. “Ik zie het hoogheemraadschap net als een gemeente als een organisatie die is opgericht, en met bevoegdheden toegerust, om collectief te doen, wat alleen maar collectief goed kan worden gedaan. Dat geeft ons als eerste taak of plicht dat dan ook effectief en efficiënt te doen. Voor en namens alle bewoners en bedrijven in ons gebied.” 

Van der Klugt vindt dat een overheid hierin alleen kan excelleren wanneer zij in staat is tot zichtbaar goede en effectieve samenwerking met partners. “We hebben met onze bestuurlijke partners gemeenten en provincie de afgelopen jaren enorme progressie in gemaakt en die samenwerking functioneert inmiddels zeer goed. Ook de vroegtijdige en nadrukkelijker betrokkenheid van burgers en bedrijven op het pad naar klimaatbestendigheid en duurzame veiligheid brengt steeds vaker een extra en vruchtbare dynamiek.”

“Door de aanpak, deskundigheid en open opstelling van de betrokken vertegenwoordigers, waaronder bestuurders, moeten we nu erkenning en draagvlak verdienen bij betrokkenen. Dit geldt ook voor de contacten met wat wij gemakshalve ‘de omgeving’ noemen, de bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Dit kunnen we bereiken door als organisatie te beginnen met onszelf open te stellen en door als bestuurder eerst echt te luisteren naar anderen,” aldus de waterschapsbestuurder. Hij is daarom altijd op zoek naar een stevige en praktische samenwerking met vooral gemeenten en betrokken burgers en bedrijven. “Met oog voor hun deskundigheid en belangen om ondermaatse dossiers of structurele opgaven op te pakken en tot een goed einde te brengen. Dit levert aan het eind van de dag winnaars aan alle kanten op.”

Woord van dank
Hoogheemraad Van der Klugt dankt zijn bestuur en de organisatie voor de ruimte en het vertrouwen om zijn werk zo te kunnen doen. Hij bedankt de medewerkers van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor hun voortdurende steun en inzet.
"Tenslotte bedank ik alle mensen die op mij hebben gestemd, waardoor ik zo eervol in deze top 10 terecht ben gekomen."