Uitvoering Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard begint

Uitvoering Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard begint

Het hoogheemraadschap richt in de Krimpenerwaard 500 hectare natuur in De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid in. Deze werkzaamheden vallen onder de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard die op 3 juni aanstaande officieel van start gaat. Pieter Neven, Han Weber en Dorenda Gerts zetten de eerste schop in de grond.

"Met de inrichting van de drie natuurgebieden voeren we het eerste deel van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard uit. We verbeteren de waterkwaliteit, verminderen bodemdaling en dragen zo bij aan het behoud en het verder ontwikkelen van ons mooie veenweidegebied zodat mensen hier in de toekomst ook fijn kunnen wonen, werken en recreëren’, legt hoogheemraad Dorenda Gerts uit.