Unieke samenwerking in de waterketen start in Krimpen aan de Lek

Unieke samenwerking in de waterketen start in Krimpen aan de Lek

Op woensdagochtend 9 november gaf oud-minister Karla Peijs in Krimpen aan de Lek het startsignaal voor een unieke samenwerking in de waterketen. Voor het eerst worden de technische processen van een waterschap en een drinkwaterbedrijf op elkaar afgestemd. Hiervoor stroomt vanaf 2017 een reststroom van de nieuwe drinkwaterzuivering van Oasen via het riool naar de afvalwaterzuivering De Groote Zaag, beheerd door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Oasen neemt volgend jaar op zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan de Lek een nieuwe waterzuivering in gebruik die op basis van membraanfiltratie werkt. Bij deze efficiënte techniek zijn minder zuiveringsstappen nodig, maar blijft een deel van het afval in een reststroom over. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat deze stroom verwerken tot schoon oppervlaktewater. Inwoners van het verzorgingsgebied van Oasen, waar de gehele Krimpenerwaard toe behoort, krijgen vanaf dat moment zacht water uit de kraan.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking is een mooi praktijkvoorbeeld van een doelmatiger waterbeheer in het kader van het Bestuursakkoord Water. Het levert een grote maatschappelijke besparing op en krijgt mogelijk navolging op andere plekken in Nederland. Hoogheemraad Agnes van Zoelen is zeer blij met deze samenwerkingsovereenkomst. ‘De synergie tussen waterschappen en drinkwaterbedrijven levert besparingen op in de keten, draagt bij aan verdere verduurzaming van waterstromen en levert de bewoners van ons gebied uiteindelijk het grootste voordeel; zacht water uit de kraan.’