Veelgestelde vragen over hevige regenval en plaatselijke water- of stankoverlast

Lees onze veelgestelde vragen om meer informatie te krijgen over hevige regenval en plaatselijke water- of stankoverlast

Wat is er aan de hand?

Over ons hele gebied is er, in de nacht van woensdag 22 juni op donderdag 23 juni, tussen 50 mm en 80 mm neerslag gevallen. Er is in de nacht van donderdag 23 juni op vrijdag 24 juni geen grote hoeveelheid regen gevallen. Voor het aankomende weekend worden er ook geen grote hoeveelheden regen in ons gebied verwacht. De waterpeilen beginnen langzaam te zakken, maar het hoogheemraadschap heeft zeker nog tot na het weekend nodig om alle peilen weer normaal te krijgen.
Al onze gemalen draaien en er zijn op kritische plekken extra noodpompen ingezet.Onze mensen werken met man en macht om het overtollige water uit het gebied weg te pompen.

 Wij willen u vragen onze website en twitter @hhsenk in de gaten te houden voor actuele berichtgeving.

Waarom stinkt het op straat en bij sommige singels?

Door de hevige regenval van afgelopen dagen zijn riolen overgelopen naar singels en sloten. Voornamelijk in het stedelijk gebied is er daarom mogelijk stankoverlast.

Kan dit opgelost worden?

We lossen de watervervuiling en de stankoverlast op door de singels schoon te spoelen met het oppervlaktewater vanuit ons watersysteem.

Er liggen dode vissen in het water, hoe komt dat?

De riolen konden de hoeveelheid gevallen neerslag niet verwerken. Hierdoor is rioolwater in het oppervlaktewater terecht gekomen. Door deze vervuiling wordt het water minder zuurstofrijk waardoor de vissen dood kunnen gaan.

Er liggen dode vissen is het water, wie haalt ze weg?

U kunt bij uw gemeente melding maken van dode vissen, door te bellen naar het 14+netnummer. Deze ruimt de dode vissen op.  

Krijgen we te maken met meer wateroverlast?

De neerslag kan plaatselijk voor wateroverlast zorgen: water op straat en overlast op percelen. We verwachten dat de overlast het grootst is in stedelijk gebied.

In de Krimpenerwaard kan veel neerslag weglopen in het oppervlaktewater, maar ook daar kan er tijdelijk water op het land blijven staan.

Hadden jullie deze overlast niet kunnen voorkomen?

Nee. Het hoogheemraadschap heeft uit voorzorg alle peilen, daar waar mogelijk verlaagd. Er valt zo veel regen per etmaal dat het niet mogelijk is dit allemaal tegelijk af te voeren.

Wat hebben jullie gedaan om het regenwater op te vangen?

Het hoogheemraadschap heeft alle beschikbare voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn de ruim 100 gemalen in ons beheersgebied volop in werking en hebben we het waterpeil in ons beheersgebied preventief verlaagd.

In Rotterdam hebben we met de gemeente afgestemd maximale ruimte in het rioleringssysteem te creëren. De Rotterdamse waterpleinen, zoals de Museumparkgarage, waterberging Kruisplein op de parkeergarage en het Benthemplein, zijn ook volop in werking.

Zet het hoogheemraadschap waterberging de Eendragtspolder in?

Op dit moment niet. Onze calamiteitenwaterberging in de Eendragtspolder is beschikbaar. Deze gebruiken we alleen als we het overtollige water vanuit de Rotte niet meer kunnen aflaten via gemaal Schilthuis op de Nieuwe Maas (door een hogere waterstand op de Maas).

Het water staat heel erg hoog, kunnen jullie zandzakken neerleggen om te voorkomen dat het mijn huis/tuin inloopt?

Nee. Onze collega’s zijn volop aan het werk met het peilbeheer.

Wat kan ik zelf doen tegen de wateroverlast in en rond mijn woning?

Zorgen dat u uw spullen droogzet, dat is het enige wat u zelf kunt doen. Wij werken samen met de gemeente en andere overheden aan het wegpompen van het overtollige water.

Mijn kelder staat onder water, wat nu? Pompt het hoogheemraadschap mijn kelder leeg?

Nee. Wij zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in de watergangen. We proberen het waterpeil zo snel mogelijk omlaag te krijgen, zodat het overtollige water weg kan stromen. Dit heeft onze hoogste prioriteit.

Voor wateroverlast op straat of in uw kelder kunt u contact opnemen met de gemeente. In Rotterdam kan dat via tel. 14010 of digitaal via het waterloket: http://www.rotterdam.nl/waterloket.

Waar kunt u een schadeclaim indienen?

Dit kan bij ons door te bellen naar 010 45 37 200 of via de mail: info@hhsk.nl.