Verbetering watersysteem Hoeksekade Lansingerland

Verbetering watersysteem Hoeksekade Lansingerland

Foto Hoeksekade

De Hoeksekade in Lansingerland kampt al lange tijd met problemen met het waterpeil. Dit gaat om de waterstand in de sloot alsmede de grondwaterstand.

Bij niet ingrijpen dreigt gevaar voor de fundatie van een aantal woningen. Bovendien geldt dat de bewoners een onderhoudsplicht hebben met betrekking tot het baggeren van de sloot, wat om een aantal redenen langere tijd niet gedaan is.

De Bewoners Organisatie Hoeksekade, de gemeente Lansingerland en het hoogheemraadschap hebben de handen ineengeslagen om tot een oplossing te komen die de huidige problemen moeten oplossen. Tijdens een bewonersavond op 31 oktober is besloten het watersysteem structureel te verbeteren door de aanleg van regelbare putten, door het vervangen van een stuw en het baggeren van de watergangen aan te pakken. In dit kader nemen gemeente en hoogheemraadschap tijdelijk de onderhoudsplicht ten aanzien van het baggeren over als onderdeel van de totale oplossing.

De Bewoners Organisatie Hoeksekade is blij met de gezamenlijke aanpak waarmee vanaf begin 2017 de bestaande problemen tot het verleden zullen behoren.