Verder kijken dan de dijken

Verder kijken dan de dijken

Dijkgraaf Hans Oosters geeft een pitch over ontwerpend onderzoek bij dijkversterkingen

Op 18 april kwamen ruim 130 betrokkenen naar de Gebiedsconferentie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden in Dordrecht. Hier werden alle regionale partners in dit gebied geïnformeerd over de voortgang, resultaten en het vervolg van projecten en pilots binnen het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

De conferentie markeert ruim anderhalf jaar werken aan de uitvoering van de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden, die samen met de regionale partners in dit gebied is opgesteld en in het Deltaprogramma 2015 is vastgesteld. Hierbij staan de projecten centraal.

Verken kansen voor synergie

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkte tijdens deze gebiedsconferentie mee aan een pitch en workshop 'Verder kijken dan de dijken', om kansen voor synergie binnen het gebied nader te verkennen.
Dijkversterkingen hebben een groot effect op de woon-, werk- en leefomgeving en zijn niet eenvoudig uitvoerbaar. Om zo goed mogelijk gesteld te staan voor de opgave is het belangrijk nu al te zoeken naar slimme verbindingen tussen dijkversterkingen en ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit, de ruimtelijke kwaliteit en de economische kracht van het gebied staan daarbij voorop. Hoe houden we ons land in de toekomst veilig en mooi?

In de workshops gingen we in op de zoektocht naar kansen voor synergie in een heel vroeg stadium, waarin de uitvoering dichtbij is. Daarbij zochten we naar de rol die een dijk- en oevervisie daarbij kan spelen. Na een algemene inleiding zijn er drie interactieve ‘workshops’ gegeven met de volgende onderwerpen:

  • ontwerpend onderzoek: kansen en uitdagingen al vroeg verkennen
  • ontwerpend onderzoek: kansen en uitdagingen in de praktijk
  • dijk- en oevervisie: instrument voor ruimtelijke kwaliteit

Binnen ons eigen project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard passen we deze aanpak -het ontwerpend onderzoek- toe.

Regionale partners

De regionale partners binnen het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden zijn vertegenwoordigers (bestuurlijk en ambtelijk) van gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Rijk en andere deelprogramma’s van het Deltaprogramma. Zij werken binnen de programma's zoveel mogelijk samen met betrokkenen van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven uit het gebied. Deze waren ook uitgenodigd voor deze conferentie.

Meer informatie

Op de website deltacommissaris.nl vindt u meer informatie over de gebiedsconferentie Rijnmond-Drechtsteden.