Voornemen tot sloop Oude Snelle Sluis bij Moordrecht

Voornemen tot sloop Oude Snelle Sluis bij Moordrecht

Op 17 mei hebben belangstellenden met vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap gesproken over de voorgenomen sloop van de oude Snelle Sluis. De Snelle Sluis nabij Moordrecht verbindt de Ringvaart met de Hollandse IJssel. Voorheen waren hier twee sluizen aanwezig; het hoogteverschil was niet in één keer overbrugbaar. Na de aanleg van een nieuwe sluis, in de jaren ’80, werd het oudste deel van de sluisverbinding tussen de Ringvaart en de Hollandse IJssel overbodig. Met de nieuwe Snelle Sluis kunnen schepen in één keer geschut worden.

De Oude Snelle sluis, die geen waterstaatkundige functie heeft maar zich nog steeds in een waterkering bevindt, is de afgelopen jaren in verval geraakt. De huidige technische staat van onderhoud is van dien aard dat slopen de beste keuze is. Door het recent uitvoeren van enkele noodmaatregelen is het gevaar voor passanten voorlopig geweken. In een eerdere fase heeft het hoogheemraadschap onderzoek laten uitvoeren naar de monumentale status van de sluis. De historische waarde is niet voldoende om de Snelle Sluis tot monument te benoemen. Het bestuur van het hoogheemraadschap heeft daarop het voornemen tot sloop uitgesproken. Het onderhoud van een sluis die geen functie meer heeft, behoort niet tot de kerntaken van het waterschap. Dat geldt ook voor renovatie. De oude Snelle Sluis bevindt zich in een waterkering en is onderdeel van een recreatieve vaarverbinding. Daarom blijft de sluis te allen tijde de verantwoordelijkheid van het waterschap. In verband met enerzijds veiligheid, anderzijds de hoge kosten om een sluis te handhaven die geen functie meer heeft, is sloop de beste keuze. Het hoogheemraadschap heeft hierover vooraf met de gemeente Zuidplas overleg gevoerd. Na het doorlopen van de benodigde formaliteiten wordt onderzocht hoe en wanneer de sloopwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De start van de sloop zal niet eerder dan in 2017 plaats vinden.