Wat er leeft: het bestuur in gesprek met de omgeving

Wat er leeft: het bestuur in gesprek met de omgeving

Woensdag 20 april bezocht het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap diverse locaties in Rotterdam. De middag draaide om de kansen die in Rotterdam liggen om samen met anderen wateroverlast nu en later aan te pakken .

Een medewerker van het waterschap deed de aftrap en vertelde over de aanpak van de wateroverlast in Rotterdam. Gezien de complexiteit is er voor gekozen om de oplossingen veel meer in de haarvaten te zoeken, dat wil zeggen op kleinschalig niveau en daarbij vooral aansluiting te zoeken bij lokale initiatieven. Er lopen nu 85 projecten samen met de gemeente Rotterdam en anderen!

Samen komen tot ontwerp gemaal

De eerste stop was bij de bouwlocatie van het nieuwe gemaal Essenburgsingel, waar de werkzaamheden in volle gang waren. Het gemaal is ontworpen door een architect samen met een vertegenwoordiging van de omwonenden, het bestuur van de moskee en de gemeente. Het resultaat is een fraai ontwerp dat past op deze bijzondere plek. De projectleider schetste het verloop van het ontwerp samen met bewoners en leden van het moskeebestuur.

voorjaarsschouw gemaal essenburgsingel

Op het nabijgelegen Essenburgpark hebben buurtbewoners het initiatief genomen het terrein te ontwikkelen tot recreatiegebied. De herinrichting biedt tevens goede kansen om wateroverlast in de wijk te verminderen. De bestuursleden waren onder de indruk van de plannen en de Pluktuin, waar ze in gesprek gingen met de bewonersvereniging. “De samenwerking verloopt momenteel erg fijn, doordat we één duidelijk aanspreekpunt bij het hoogheemraadschap hebben die snel reageert!”

Vergroening van de stad

Op het dak van het Schieblock-gebouw vertelde de directeur van het Rotterdams Milieu Centrum het verhaal over de ontwikkeling van de DakAkker, het eerste en grootste oogstbare dak in Nederland. Hier wordt schoon regenwater vastgehouden en gebruikt bij het verbouwen van groenten, fruit en kruiden. Vervolgens lichtte Optigroen het principe van het Slimdak010 toe. Het Slimdak010 gaat verder dan de bestaande Groen-Blauwe daken, omdat de waterberging kan worden (aan)gestuurd door weersvoorspelling. Een ander interessant initiatief is de ontwikkeling van tuinen op diverse binnenterreinen en langs gevels. Stichting Tussentuin presenteerde een scala aan mogelijkheden en activiteiten door de hele stad heen. Vergroening van de stad draagt op diverse manieren bij aan het waterbeheer. De belangrijkste bijdrage wordt geleverd door het ontharden van de stad. Hierdoor kan water zijn natuurlijke weg zoeken zonder wateroverlast te veroorzaken.

Tot slot hield de directeur van het Natuurhistorisch museum een boeiende voordracht over twee dieren in dit museum. Hij gaf aan dat een onderwerp pas echt tot leven komt als er een verhaal aan vast zit. Een goed voorbeeld hoe belangrijk het is om de verhalen te horen, zoals het bestuur die deze middag had gehoord. Alle verhalen van mensen doen er toe. Deze helpen de bestuursleden zich een goed beeld te vormen van wat er in Rotterdam speelt.