Wat leeft er in de Zuidplaspolder: impressie van de najaarsschouw

Wat leeft er in de Zuidplaspolder: impressie van de najaarsschouw

Op een zonovergoten woensdagmiddag, 7 september, heeft de verenigde vergadering een bezoek gebracht aan een drietal locaties in de Zuidplaspolder.

Ze begonnen op gemaal Abraham Kroes in Moordrecht met twee uiteenzettingen over het watersysteem in deze polder. Er werd vooral ingezoomd op het restveengebied, ook wel bekend als het kommetje achter de Kroes. Door de lage ligging wordt het uitmalen van water hier steeds lastiger, terwijl de bodem ook steeds verder daalt.  Tegelijk komt, door de lage ligging van de percelen in verhouding tot het waterpeil in de sloten, de bedrijfsvoering van melkveehouderijen in de knel. In eerste instantie was het de bedoeling om hier natuur te ontwikkelen; door politieke keuzes is deze bestemming komen te vervallen. Melkveehouders willen graag blijven boeren in dit gebied, maar hebben daarvoor een zekere drooglegging nodig. Provincie, gemeente, waterschap en andere belanghebbende partijen in het gebied zitten daarom met elkaar aan tafel om de mogelijkheden voor de toekomst te bespreken. Tijdens het gesprek op de Kroes in aanwezigheid van enkele betrokkenen uit het gebied kwamen diverse belangen en aspecten langs. Hierdoor kreeg het bestuur een goed inzicht in dit lokale dilemma.

Najaarsschouw

Ter hoogte van Oosteinde in Moordrecht is de dijkversterking in volle gang. De dijk is hier wel hoog genoeg, maar niet stabiel genoeg voor de toekomst. Op dit traject worden damwanden geplaatst gecombineerd met betonankers door de dijk heen. Samen met een steenbestorting aan de rivierkant zorgen deze maatregelen ervoor dat recreanten direct achter de dijk en alle inwoners en bedrijven in de polder voor jaren weer veiling kunnen wonen, werken en recreëren. De bestuursleden hoorden hoe al vroeg in dit project het contact met de omgeving is gezocht. Eén van de resultaten daarvan is een veilige en minder steile oprit en een overdekte bushalte. De oprit wordt voorzien van een nieuw soort asfalt welke minder gevoelig is voor bevriezing.In Westergouwe, een nieuwbouwwijk in Gouda, vertelde de projectdirecteur hoe men door slim bouwen en omgaan met water hier woningen realiseert. Het gemiddelde maaiveld hier ligt op circa 6 meter beneden de zeespiegel en daarmee is het één van de diepste delen van de Zuidplaspolder en van Nederland. Het waterschap en de rijksoverheid hebben destijds diverse eisen gesteld aan de inrichting van het gebied, het watersysteem en bijvoorbeeld ook het vloerpeil van de woningen (boven overstromingspeil). De directeur schetste hoe de relatie tussen het waterschap en het projectbureau door de tijd is veranderd. Er is meer sprake van een partnerschap waarin samen naar oplossingen wordt gezocht. Daarna werd het bestuur rondgeleid langs enkele kenmerkende elementen in dit gebied; de betonnen kademuur waarop later woningen worden gerealiseerd, die water bij een eventuele dijkdoorbraak kan tegenhouden. Langs de archeologische vindplaats van laat-mesolithische/vroeg-neolithische sporen. Om deze archeologische resten in situ te behouden wordt hier een waterplas ingepast. Het gezelschap eindigde bij de uitkijktoren in de groen-blauwe zone. Deze zone is aangelegd ter compensatie van de wateropgave in het gebied.Het bestuur heeft een goede indruk gekregen van de complexiteit van het watersysteem in deze polder en veel kennis opgedaan ter ondersteuning van hun werkzaamheden.