Wat te doen tegen bodemdaling? Leerlingen Libanon Lyceum presenteren hun ideeën

Wat te doen tegen bodemdaling? Leerlingen Libanon Lyceum presenteren hun ideeën

Leerlingen van twee derdeklassen van het Libanon Lyceum hebben zich de afgelopen zeven weken verdiept in de bodemdalingproblematiek in de Zuidplas. Leerlingen kregen de opdracht om het probleem van inklinking van de veenbodem te onderzoeken en een voorstel te doen voor een bestendige toekomst van de polder, rekening houdend met de huidige gebruikers in het gebied. Op 28 oktober vonden de presentaties plaats van de onderzoekrapporten van de leerlingen.

Het Libanon Lyceum in Rotterdam is een zogenaamde Technasium-opleiding, een landelijk erkende formule voor beter bètaonderwijs voor havo en vwo. Een technasiumopleiding is vooral praktisch ingericht; leerlingen worden uitgedaagd om realistische, vaak technische vraagstukken uit het bedrijfsleven en de overheid te onderzoeken en er oplossingen voor te bedenken. Een technasium, zoals het Libanon Lyceum, koppelt denken aan doen. Eerder deden leerlingen van de school voorstellen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om de blauwalgproblematiek in de Kralingse Plas tegen te gaan.

Op 9 september brachten alle leerlingen een bezoek aan het gebied, bezochten een veehouderij en kregen een presentatie op het Gemaal Abraham Kroes. Daarna zijn ze aan de slag gegaan. Op 28 oktober presenteerden de leerlingen, als onderdeel van het vak Onderzoek & Ontwerp, in kleine groepen hun adviezen over de Zuidplaspolder aan hoogheemraad Agnes van Zoelen, aan veehouder in het gebied en dagelijks bestuurder Paul Oudijk en aan bewoner en oud-hoogheemraad Gerdien Tober.       

De ideeën die de leerlingen hadden bedacht waren uiteenlopend: van de inzet van een systeem met sproeiers en landvochtigheidsmeters of het grootschalig aanbrengen van ‘onderwaterdrainage 3.0’ om het waterniveau heel precies te kunnen controleren, tot het ophogen van het gebied met lichte materialen zoals topsurf of het omvormen van de Zuidplas tot een groot waterrecreatiepark, natuurgebied of drijvend modern woonbotenpark met drijvende kassen.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen: ‘Het is mooi om te zien hoe leerlingen zich serieus verdiept hebben in de bodemdaling in het gebied. Er zijn ook heel goede analyses gemaakt, zoals een groepje dat drie scenario’s uitwerkte: remmen, stoppen of loslaten en daarbij per stakeholder de verschillende voor- en nadelen op een rijtje zette. Leerlingen hebben heel goed door dat bodemdaling een complex probleem is en weten soms heel inventieve en praktische oplossingen te bedenken.’