Waterbeheer met en door mensen

Waterbeheer met en door mensen

Doelmatig en duurzaam waterbeheer kan alleen met bewoners, bedrijven en anderen samen worden uitgevoerd. Dat stelt het hoogheemraadschap in het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021. Woensdag 17 februari spraken bestuurders en ambtenaren hierover met bijna 150 belangstellenden. In Diergaarde Blijdorp presenteerde dijkgraaf Hans Oosters ook de nieuwe regeling waarmee het hoogheemraadschap initiatieven van bewoners en bedrijven ondersteunt.

Dijkgraaf Hans Oosters: ‘We kunnen en willen waterbeheer de komende jaren intensiever samen met de omgeving plannen en uitvoeren. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking ook leidt tot een betere aansluiting op de maatschappelijke wensen en behoeften.’

Wim Wiegmann, Agniesebuurt Rotterdam, vult aan: ‘Door lokale initiatieven rond waterbeheer te ondersteunen, creëer je ook meer draagvlak voor duurzaam gebruik van water.’

Met de ‘bijdrageregeling omgevingsinitiatieven duurzaam waterbeheer’ ondersteunt het hoogheemraadschap ideeën van bewoners en bedrijven met geld of in natura. ‘We laten ons graag verrassen door oplossingen en voorstellen, klein en groot, om de klimaatveranderingen tenminste een stap voor te kunnen blijven,’ stelt Hans Oosters.

Aanleiding voor de bijeenkomst is het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021. Dit plan heeft het hoogheemraadschap samen met direct belanghebbenden, partners, mede-overheden en overige belangstellenden opgesteld. Het plan ligt van 21 januari tot en met 2 maart 2016 ter inzage.