Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’ definitief

Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’ definitief

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is waterbeheerder in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Schoonhoven. Dag in dag uit zorgen we hier voor droge voeten en schoon water zodat iedereen hier veilig kan wonen, werken en recreëren. Dit doen we onder andere door stevige dijken te bouwen, een passend waterpeil te hanteren, ecologisch gezond water in sloten te creëren, afvalwater te zuiveren en onze wegen in de Krimpenerwaard te onderhouden. Om daar op een goede manier invulling aan te geven samen met inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, en andere overheden heeft het hoogheemraadschap het Waterbeheerplan 2016-2021 opgesteld.

“We hebben veel tijd en energie gestoken in het betrekken van de inwoners, bedrijven en belangenorganisaties in ons gebied. Op die manier zijn we tot een breed gedragen plan gekomen. Dat is belangrijk. Een plan opstellen is een, maar om het uit te kunnen voeren, heb je elkaar nodig. Er is constructief meegedacht tijdens diverse bijeenkomsten. Ik ben trots op het gezamenlijke resultaat”, aldus dijkgraaf Hans Oosters.

In dit plan staan de ambities en doelen voor de komende zes jaar beschreven. Deze bepalen de koers van het hoogheemraadschap.

Het Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’ in het kort:

Het hoogheemraadschap zoekt steeds naar passende antwoorden op de veranderende omgeving en anticipeert op de toekomst. Dat leidt tot nieuwe keuzes die de rode draad vormen voor de werkzaamheden in de komende planperiode.

Doelmatig en duurzaam, in directe verbinding met onze omgeving

We voeren de taken uit tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. We dragen bij aan de leefbaarheid van het gebied en vergroten de toekomstbestendigheid en duurzaamheid van het watersysteem. Het hoogheemraadschap gaat actief in gesprek met de omgeving en staat open voor initiatieven van inwoners, bedrijven en partners.

Download

Waterbeheerplan 2016-2021 (pdf, 6.2 MB)