Waterschappen lanceren digitale energiekaart

Waterschappen lanceren digitale energiekaart

Op 21 maart heeft Stefan Kuks, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, tijdens de jaarlijkse waterschapsdag de digitale energiekaart gelanceerd. Op deze kaart zijn ruim 220 duurzame energieprojecten van de waterschappen te zien.

De waterschappen worden elke dag geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten worden versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. De waterschappen gaan echter ook voorop in de strijd tegen klimaatverandering door een ambitieus, duurzaam energiebeleid te voeren.

Ambitieus energiebeleid

In navolging van de afspraken van het Klimaatakkoord Parijs (temperatuur mag niet meer dan 1,5 graad stijgen), zetten de waterschappen alle zeilen bij en streven ernaar om als eerste overheid energieneutraal te worden. Dit betekent net zoveel duurzame energie opwekken als nodig is om de bevolking van bijvoorbeeld een stad als Rotterdam van elektriciteit te voorzien. Naast energieopwekking wordt volop ingezet op energiebesparing.

Energie.uvw.nl

Op de Waterschapsdag werd in dit kader de Green Deal Energie door de waterschappen, STOWA en het Rijk ondertekend. De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht.

Om te laten zien dat de waterschappen hier al volop mee aan de slag zijn, presenteert de Unie van Waterschappen de Energiekaart. Op de kaart zijn alle gerealiseerde en in aanbouw zijnde projecten van de waterschappen te zien op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing. 

Stefan Kuks, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen: "Met de Energiekaart laten de waterschappen zien op welke manieren zij actief bezig zijn met het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. Maar er zijn nog veel meer kansen! Daarom nodigen we burgers en bedrijven uit om met duurzame initiatieven te komen, zodat we samen Nederland energieneutraal kunnen maken."

Bekijk de Energiekaart

Bron: Unie van Waterschappen