Week van ons Water

Week van ons Water

Dijkinspectie met hoogheemraad Paul van den Eijnden

Tijdens de landelijke Week van ons Water van woensdag 12 tot en met woensdag 19 oktober organiseerde het hoogheemraadschap diverse activiteiten om jong en oud kennis te laten maken met het werk van het waterschap met het thema waterveiligheid en wateroverlast

Nieuw Rotterdams water- en speelplein in Crooswijk

Rotterdam is een mooi speelplein rijker – het Frederiksplein - dat ook nog eens veel water kan bergen als het hard regent. Hoogheemraadschap, gemeente en woningcorporatie Havensteder hebben, samen met bewoners, gezocht naar oplossingen om wateroverlast op en rond het plein zo veel mogelijk te voorkomen.

Maak kennis met dijkinspectie.

Op zaterdag 15 oktober gingen twee groepen met hoogheemraad Paul vd Eijnden op dijkinspectie als Droppie Dijkwacht. Na uitleg gingen de groepen met hesje, petje en logboek de dijk op om te controleren of deze nog wel stevig genoeg was. Dit werd zeer serieus genomen en er werd vooral gemeten hoe groot en breed de scheuren in de dijk waren.

Rondje Rotterdam met Simon Stokvis

Op maandag 17 oktober organiseerde het hoogheemraadschap samen met de gemeente Rotterdam een bustour Rondje Rotterdam met Simon Stokvis. De animo voor deze bus tour was boven verwachting! Er werden drie bussen ingezet waardoor we ook moesten uitwijken naar andere dagen. Opstapplaats was het gemaal Schilthuis op het Oostplein. Eenmaal in de bus startte Simon Stokvis met een lied en bracht zo een fantastische stemming in de bus. We reden langs enkele verschillende plaatsen in Rotterdam en stapte uit bij het unieke waterplein Benthemplein. Op de maandagmiddag brachten we een bezoek aan de Delftse Poort op 140 meter hoogte voor een prachtig uitzicht en de high-tech regenradar die op het dak staat.

Rondje Rotterdam met Simon Stokvis

Miniworld

Speciaal voor de Week van Ons Water werd een klimaatbestendige Rotterdamse portiekwoning ontwikkeld (met groene daken en tuin, regenton, etc) voor miniwereld in Rotterdam.

Gastlessen

Ook werden er diverse gastlessen gegeven over waterveiligheid en wateroverlast op scholen. Waarbij onze jeugdbestuurder Jasper Peters ook werd ingezet bij het Laurens Lyceum in Rotterdam. Tevens organiseerde we een excursie voor 215 leerlingen VWO4 van het Erasmiaans Gymnasium over klimaatverandering, wateroverlast en waterbeheer en werden twee bussen ingezet naar het Benthemplein en Agniesebuurt: De leerlingen kregen les in wat gedaan wordt in een dichtbebouwde stadswijk met al dat water bij hevige neerslag.  Naar de Eendragtspolder werden ook twee bussen ingezet, waar ze de werking van de waterberging buiten de stad in combinatie van functies met recreatie en internationale roeibaan konden zien. Hoe werkt deze waterberging, hoe is dit gekoppeld aan het watersysteem? Met aandacht voor de waterkwaliteit.