Wegreconstructie Capellelaan in Ammerstol succesvol verlopen

Wegreconstructie Capellelaan in Ammerstol succesvol verlopen

De wegreconstructie van de Capellelaan in Ammerstol is op vrijdag 4 november opgeleverd. De weg is voor de komende jaren weer duurzaam veilig ingericht.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden: “In samenwerking met de gemeente en aannemer zijn de werkzaamheden vlot uitgevoerd. Het project is binnen vier weken afgerond, een week eerder dan beoogd. Ook de informatieverstrekking naar de omgeving heeft haar vruchten afgeworpen. Tijdens de uitvoeringsfase hebben we geen klachten en meldingen ontvangen. Een resultaat waar we trots op mogen zijn.”

De Capellelaan is de hoofdontsluitingsweg voor Ammerstol, en voor vrachtverkeer zelfs de enige weg om Ammerstol te bereiken. In zowel de voorbereiding als de uitvoering is er veel aandacht geweest voor de omgeving. Op verschillende manieren, onder meer via bebording langs de weg, de website en advertenties is de omgeving geïnformeerd over de impact van de werkzaamheden. De werkzaamheden bestonden uit onder meer het herstellen van de wegfundering, het aanbrengen van een nieuwe dek- en asfaltlaag en het uitvoeren van de fietsstroken in rood asfalt. Ook het trottoir langs de weg is vernieuwd.

Werken & leren

In dit project hebben we ook het principe ‘werken & leren’ toegepast. Een aantal buitendienstmedewerkers van het hoogheemraadschap volgt de meerjarige opleiding MBO Civiele Techniek. Een van deze medewerkers heeft direct praktijkervaring opgedaan bij de wegreconstructie Capellaan. In de projectvoorbereiding bekleedde hij de functie van 2e producttoetser en in de uitvoering verrichtte hij werkzaamheden als rechterhand van de directievoerder.