Werken in de Zuidplaspolder

Werken in de Zuidplaspolder

Om te zorgen dat het water in de Zuidplaspolder ook in de toekomst goed kan worden aan- en afgevoerd, worden sinds enige tijd verschillende projecten uitgevoerd, die nauw met elkaar samenhangen. Een van die projecten is de bouw van een vijzelgemaal in de 4e Tocht in Moordrecht.

Vlak voor de bouwvak is de bouwweg voltooid, die toegang geeft naar de bouwplaats. Tijdens de verbreding van de 4e Tocht is een gronddam aangebracht. Deze is nu voldoende stevig zodat na de bouwvak kan worden begonnen met de bouw van het nieuwe vijzelgemaal die op de scheiding van twee peilvakken in de 4e Tocht is gesitueerd. Door de bouw van het gemaal worden het noordelijk en het zuidelijk deel van de 4de Tocht weer met elkaar verbonden, waardoor de oorspronkelijke afvoerroute van het watersysteem in de polder deels wordt hersteld. Het water uit het noordelijk deel van de polder kan in normale situatie naar gemaal Bierhoogtweg maar bij extremere neerslagomstandigheden, versneld worden afgevoerd naar gemaal A. Kroes. Het gemaal 4e Tocht wordt in mei 2017 opgeleverd.