Werkzaamheden Groenendijk Nieuwerkerk aan den IJssel

Werkzaamheden Groenendijk Nieuwerkerk aan den IJssel

Op maandag 4 april 2016 zijn de onderhoudswerkzaamheden gestart aan de glooiing van de primaire waterkering Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel. De eerste fase van het werk is in 2015 al gerealiseerd.

Deze onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk omdat onder de bestaande zetsteen zand en klei zijn weggespoeld, met als mogelijk gevolg vermindering van stabiliteit. Om dit te herstellen, start men met het verwijderen van zetsteen uit de glooiing over een lengte van ca 350 meter, waarna de onderberm weer op hoogte wordt gebracht en de Groenendijk  in oorspronkelijke staat hersteld.

 

De werkzaamheden zullen omstreeks 1 september 2016 worden opgeleverd. Dan is de volledige waterkering weer op orde en afgewerkt met zetsteen. Het aanbrengen van deze zetsteen is overigens zeer ambachtelijk werk. Pas na jaren opleiding en training zijn steenzetters in staat om dijken op deze wijze te bekleden. Kijk op www.steenzetten.nl en lees alles over het bijzondere vak van steenzetter.