Nieuws 2016

Start uitvoering Veenweiden Krimpenerwaard een feit

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland staan samen met de betrokken gebiedspartijen aan de lat van de uitvoering van het programma Veenweiden Krimpenerwaard. Op 3 juni jl. maakten zij een begin met de aanleg van 500 hectare natuur in De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid met de ondertekening van de Uitvoeringsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard. Het motto? ‘Veenweiden Krimpenerwaard: Wij doen het!’

Start uitvoering Veenweiden Krimpenerwaard een feit

Hoge waterstand, geen overlast

Het hoogheemraadschap verwacht dat bij de hoge waterstanden van de komende dagen geen overlast ontstaat. Rijkswaterstaat verwacht dat op vrijdag 3 juni 2016 de waterstand bij Lobith hoger wordt dan 12 meter boven NAP door de hevige regen in Duitsland. Bij Schoonhoven wordt een waterstand van 1.60 meter boven NAP verwacht. Het hoogheemraadschap houdt de ontwikkeling van de waterstanden bij Lobith en Schoonhoven wel in de gaten. Naar verwachting gaat de waterstand nog iets stijgen en na het weekend weer dalen.

Hoge waterstand, geen overlast

Aandacht voor goede waterhuishouding rondom A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat bereidt momenteel de planvorming en realisatie van de Rijksweg A16 Rotterdam voor. De aanleg daarvan begint naar verwachting aan het eind van 2018. Deze nieuwe rijksweg moet vanaf 2023 een rechtstreekse verbinding vormen tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Het grootste deel ervan komt binnen het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard te liggen, een klein deel is gepland in het gebied van het hoogheemraadschap van Delfland.

Aandacht voor goede waterhuishouding rondom A16 Rotterdam

Voornemen tot sloop Oude Snelle Sluis bij Moordrecht

Op 17 mei hebben belangstellenden met vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap gesproken over de voorgenomen sloop van de oude Snelle Sluis. De Snelle Sluis nabij Moordrecht verbindt de Ringvaart met de Hollandse IJssel. Voorheen waren hier twee sluizen aanwezig; het hoogteverschil was niet in één keer overbrugbaar. Na de aanleg van een nieuwe sluis, in de jaren ’80, werd het oudste deel van de sluisverbinding tussen de Ringvaart en de Hollandse IJssel overbodig. Met de nieuwe Snelle Sluis kunnen schepen in één keer geschut worden.

Voornemen tot sloop Oude Snelle Sluis bij Moordrecht