Nieuws 2016

BESTUUR HOOGHEEMRAADSCHAP PAST WATERSCHAPSBELASTINGEN AAN EN VERLAAGT TARIEVEN

Kostenverlaging plus aanpassing van kwijtschelding en kostentoedeling leiden samen tot evenwicht en lagere tarieven. Dit is de conclusie uit de voorjaarsnota 2016 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het waterschap heeft de taak en ambitie zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, en de belastingdruk en de tarieven voor alle groepen belastingbetalers zo laag mogelijk te houden.

Lees nieuwsbericht

Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’ definitief

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is waterbeheerder in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Schoonhoven. Dag in dag uit zorgen we hier voor droge voeten en schoon water zodat iedereen hier veilig kan wonen, werken en recreëren. Dit doen we onder andere door stevige dijken te bouwen, een passend waterpeil te hanteren, ecologisch gezond water in sloten te creëren, afvalwater te zuiveren en onze wegen in de Krimpenerwaard te onderhouden. Om daar op een goede manier invulling aan te geven samen met inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, en andere overheden heeft het hoogheemraadschap het Waterbeheerplan 2016-2021 opgesteld.

Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’ definitief