Nieuws 2017

De KIJK van de omgeving op bereikbaarheid

Hoe blijft het projectgebied van KIJK bereikbaar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de IJsseldijken? In het afgelopen anderhalf jaar is over deze vraag met bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden gesproken om hun suggesties te horen en hun belangen en zorgen te bespreken. Samen met de waardevolle inbreng van betrokken partijen in de omgeving is de eerste versie van de bereikbaarheidsstrategie tot stand gekomen.

Lees nieuwsbericht

Belastingtarieven hoogheemraadschap opnieuw verlaagd

Het bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stemde woensdag 29 november unaniem in met de begroting 2018. Vorig jaar besloot het bestuur al de heffing voor het zuiveren van afvalwater met bijna 6% te verlagen en de wegenheffing met 2% (deze laatste geldt alleen voor de inwoners van de Krimpenerwaard). Het bestuur verlaagt beide belastingen aankomend jaar nog eens met 2%. Het bestuur wil verder werken aan een evenwichtiger lastenverdeling tussen het natuurbelang en het agrarisch belang, en voorkomen dat natuurontwikkeling ten laste komt van de agrarische bedrijven.

Belastingtarieven hoogheemraadschap opnieuw verlaagd