9 september viering 20 jaar Maeslantkering

9 september viering 20 jaar Maeslantkering

Archieffoto Maeslantkering

Eénmaal per jaar, voor aanvang van het stormseizoen, sluit Rijkswaterstaat bij wijze van proef de Maeslantkering en de Hartelkering. Dit jaar vindt deze zogenaamde functioneringssluiting plaats op zaterdag 9 september.

De sluiting heeft dit keer een extra feestelijk karakter omdat het 20 jaar geleden is dat de Maeslantkering voor het eerst in functie kwam met als taak om 2 miljoen inwoners van Zuid Holland te beschermen tegen stormvloeden vanaf zee. Het Keringhuis, dat naast de Maeslantkering ligt, biedt bezoekers rondleidingen, educatieve activiteiten en een muzikaal programma aan voor jong en oud. Ook wordt een buitenexpositie ruimte over waterberging geopend.

Lees meer over de functioneringssluiting

Bron: http://www.keringhuis.nl/