Aanbeveling voor herbenoeming dijkgraaf Hans Oosters

Aanbeveling voor herbenoeming dijkgraaf Hans Oosters

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard beveelt unaniem van harte aan om Hans Oosters te herbenoemen als dijkgraaf van hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. De definitieve herbenoeming vindt plaats bij Koninklijk besluit en geldt voor een periode van zes jaar. "De heer Oosters heeft de afgelopen periode veel betekend voor het hoogheemraadschap waarbij hij uitstekend zijn taken als dijkgraaf heeft uitgevoerd. De dijkgraaf levert een onmisbare bijdrage aan het hoogheemraadschap vanwege zijn kennis, ervaring en zijn bestuurlijk netwerk", aldus het algemeen bestuur.

Voor de herbenoeming stelt het algemeen bestuur een aanbeveling op. Deze aanbeveling wordt doorgezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland met het verzoek de aanbeveling door te geleiden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ten behoeve van de voorbereiding van het Koninklijk Besluit. De herbenoeming zal opnieuw gelden voor een periode van zes jaar.

Hans Oosters is sinds 1 september 2005 dijkgraaf. Daarvoor was hij onder andere burgemeester en waarnemend burgemeester van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk.