AANVULLEND GRONDONDERZOEK KRACHTIGE IJSSELDIJKEN KRIMPENERWAARD

AANVULLEND GRONDONDERZOEK KRACHTIGE IJSSELDIJKEN KRIMPENERWAARD

Mini-sondeerrups

Van 16 maart tot en met 7 april 2017 wordt aanvullend grondonderzoek uitgevoerd voor het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.

Vorig jaar heeft het project KIJK grootschalig grondonderzoek voor het hele dijktracé, circa 10 km, uitgevoerd. Voor de landelijke pilot Actuele Sterkte, onderdeel van de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM), is op drie locaties langs de IJsseldijken extra grondonderzoek gedaan. Op elke locatie zijn voor één dwarsdoorsnede van de dijk grondmonsters van de ondergrond genomen om een nauwkeuriger beeld van de gesteldheid van de bodemopbouw te krijgen. Om te bepalen of de voorlopige onderzoeksresultaten representatief zijn voor een breder dijktraject op de drie locaties, wordt van 16 maart tot en met 7 april 2017 aanvullend grondonderzoek gedaan.

In opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert  Fugro GeoServices B.V. het grondonderzoek uit. Op elke locatie worden meerdere sonderingen gedaan met een mini-sondeerrups. De werkzaamheden vinden plaats op percelen aan de dijk in overleg met de bewoners / eigenaren, en langs of op de openbare weg. Het verkeer ondervindt tijdelijk verkeershinder van de werkzaamheden op de dijk omdat slechts één rijbaan beschikbaar blijft. Er wordt zo veel mogelijk buiten de spits gewerkt.

Actuele Sterkte

Het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, KIJK, voert voor drie locaties op de IJsseldijken de pilot Actuele Sterkte uit. Deze landelijke pilot is onderdeel van de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM). Actuele Sterkte is een nieuwe rekenmethode waarmee beter inzicht wordt verkregen in de sterkte van een dijk, onder andere door:

  1. beter inzicht in de opbouw van de ondergrond
  2. slimmer rekenen
  3. en ook het gebruik van historische belasting op de dijk, zoals het succesvol keren van hoge waterstanden in 1953 en zwaar transport over de dijk.

Met deze nieuwe rekentechniek kan de veiligheidsopgave voor een dijk wellicht aangescherpt worden of zijn oplossingen voor een dijkverbetering eenvoudiger dan wel minder ingrijpend voor de omgeving. Om de Actuele Sterkte voor een breder dijktraject op de drie locaties nauwkeuriger te kunnen bepalen, is extra grondonderzoek nodig in aanvulling op de onderzoeksgegevens van vorig jaar.