Aanvullend grondonderzoek Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Aanvullend grondonderzoek Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Een van de IJsseldijken in de Krimpenerwaard

In maart/april 2017 heeft het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) voor drie dijkvakken op de IJsseldijken extra grondonderzoek verricht om de sterkte van de ondergrond beter in de vingers te krijgen. Als vervolg hierop wordt ook aanvullend onderzoek uitgevoerd voor de resterende dijkvakken, circa 8 kilometer op het tracé van KIJK tussen Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak. De werkzaamheden vinden plaats van 26 juli t/m 15 september 2017.

Om beter te kunnen rekenen, willen we controleren of de grondopbouw binnen een dijkvak gelijk is. Zo kunnen we de sterkte nauwkeuriger bepalen en onzekerheden verminderen. Ook krijgen we beter inzicht of een grondoplossing als mogelijke dijkverbetering technisch uitvoerbaar en inpasbaar in de omgeving is. Wellicht kunnen we met een slankere dijk voldoen aan de waterveiligheidsnorm.

In opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert Fugro NL Land B.V. (hierna Fugro) het grondonderzoek uit. Zij verrichten handboringen, sonderingen met een mini-sondeerrups en mechanische boringen met een mini-boorrups op en rond de dijk. Ook worden waterspanningsmeters geïnstalleerd om de grondwaterstand te meten.

De werkzaamheden vinden plaats op percelen aan de dijk in overleg met de bewoners / eigenaren, en langs of op de openbare weg. Het verkeer ondervindt tijdelijk verkeershinder van de werkzaamheden op de dijk omdat slechts één rijbaan beschikbaar blijft. Er wordt zo veel mogelijk buiten de spits gewerkt.

Voor meer informatie over het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard bezoek onze website www.hhsk.nl/kijk.