Beleidsregel boezemwaterkeringen vastgesteld

Beleidsregel boezemwaterkeringen vastgesteld

Boezemwaterkeringen

Op 9 mei heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden de beleidsregel Boezemwaterkeringen definitief vastgesteld. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt voor goede waterkeringen zodat men in het beheersgebied veilig kan wonen, werken en recreëren.

Om de waterkeringen in goede staat te houden stelt het hoogheemraadschap beperkingen aan het gebruik van de waterkering. Alleen onder voorwaarden kunnen de waterkeringen van Schieland en de Krimpenerwaard voor andere doeleinden (dan water keren) gebruikt worden. De beleidsregel Boezemwaterkeringen geeft aan op welke criteria een vergunningsaanvraag voor het gebruik van een boezemwaterkering wordt beoordeeld. Deze beleidsregel is van toepassing op de boezemwaterkeringen, de ringkade Zestienhoven-Schiebroek, de kade waterberging Eendragtspolder en de direct waterkerende delen van de landscheiding. De beleidsregel treedt in werking op 27 mei 2017.

Downloads