Bestuurders op pad in Oudeland Zuid

Bestuurders op pad in Oudeland Zuid

Bijeenkomst Veenweiden Krimpenerwaard

Op 30 november bezochten drie bestuurders Oudeland Zuid in de Krimpenerwaard: wethouder Pieter Neven (Krimpenerwaard), hoogheemraad Dorenda Gerts (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en gedeputeerde Han Weber (provincie Zuid-Holland). Daar lieten ze een voorbeeld zien van nieuwe natuur, die in de Krimpenerwaard komt.

Begin november 2017 stelde de provincie 24,4 miljoen euro extra beschikbaar voor aanleg en beheer, waardoor de natuurplannen in de Krimpenerwaard haalbaar en betaalbaar worden.

Oudeland Zuid is het afgelopen jaar door het hoogheemraadschap ingericht als natuurgebied, samen met Berkenwoudse Driehoek en De Nesse. Dorenda Gerts: ”Met 500 hectare is het een aanzienlijk deel van de 2.250 hectare nieuwe natuur die in de Krimpenerwaard komt. In Oudeland Zuid zie je dat het werkt: al snel bloeiden er nieuwe planten en kreeg het riet langs de waterkant een kans. Ook broedden er grutto’s. Voor de wandelaar is er – buiten het broedseizoen – een laarzenpad.”

Agrariërs helpen

Pieter Neven, voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, is blij met het extra geld van de provincie. “Met dit geld kunnen we agrariërs helpen. Agrariërs die zelf aan de slag willen gaan met natuur op hun grond, kunnen subsidies krijgen voor inrichting en beheer. Ook is er nu geld voor afwaardering van de grond. Agrariërs die niet mee kunnen of willen doen aan de natuurplannen, kunnen we uitkopen tegen volledige schadeloosstelling.”

In gesprek

Ook gedeputeerde Han Weber is tevreden met de ontwikkelingen. “Met het extra geld kunnen we nu doorpakken. Er is afgesproken om in 2021 de natuurgebieden ingericht te hebben. Die datum lijkt nu haalbaar. We zijn met alle grondeigenaren in gesprek over de ontwikkelingen en zoeken met hen naar goede oplossingen voor de toekomst.”