Bewonersactie Hogedijk “Het goede gesprek”

Bewonersactie Hogedijk “Het goede gesprek”

Motorrijders en politie op de Hogedijk

Op zondag 18 juni hebben de bewoners van de Hogedijk samen met de politie en een vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging een actie op de dijk gehouden om wederzijds begrip en respect te bevorderen tussen de bewoners en de weggebruikers op de dijk. Tijdens bewonersavonden is het idee voor deze actie geopperd door de bewoners.

Onder het genot van een blikje fris zijn bewoners en voorbijgangers met elkaar in gesprek gegaan over het gebruik van de dijk door auto’s, motoren, bromfietsers, fietsers en wandelaars.

Maatregelen op de dijk

De actie maakt deel uit van de maatregelen die ertoe moeten leiden dat de verschillende weggebruikers de dijk veiliger gebruiken en de verkeersveiligheid verbeterd

Enkele weken geleden zijn er borden geplaatst om verkeer beter door een grote bocht in de dijk te begeleiden en hen te wijzen op de aanwezigheid van deze bocht. Er zijn gesprekken gevoerd over visuele aanpassingen van de weg en over de aanleg van drie drempels. Deze laatste worden op 26 juni 2017 aangelegd.