Blog jeugdbestuurder Jasper Peters

Blog jeugdbestuurder Jasper Peters

Welkom bij een nieuwe blog. Voor degene die mij nog niet kent, ik ben Jasper, jeugdbestuurder bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ik probeer het waterschap meer met de jeugd in contact te brengen, daarnaast maak ik ook deel uit van het landelijk jeugdwaterschapsbestuur.

Het jeugdwaterschap bestaat uit alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen.

Eens per kwartaal komen wij bij elkaar om bijvoorbeeld ideeën te bespreken en meer te leren over waterbeheer. Onze vorige bijeenkomst was in het weekend van 4 februari, we hebben toen een bezoek gebracht aan het waterschap Drents Overijsselse Delta, één van de 22 waterschappen in Nederland. Daar is onder andere de nieuwe landelijke jeugddijkgraaf gekozen: Steg Snelders, van harte gefeliciteerd!

Tijdens het weekend hebben we veel gepraat over nieuwe ontwikkelingen binnen de waterwereld. Hoe wij er als jeugdwaterschap voor kunnen zorgen dat ook de jeugd meer geïnteresseerd raakt in waterbeheer, en hoe we jongeren zo goed mogelijk bij de projecten kunnen betrekken. Ook hebben we geleerd hoe we een waterkering moeten opzetten. We hadden een excursie naar Kampen om te zien hoe die stad tegen het water beschermd wordt. In geval van nood wordt de hoogwaterbrigade ingezet, een groep van zo’n 200 vrijwilligers, die de keringen bij hoogwater opbouwen. Hiervoor werken de vrijwilligers nauw samen met het waterschap en de gemeente. Normaal worden de keringen dus alleen opgebouwd in geval van nood, maar voor ons was het vooral een leuke en leerzame ervaring.

Wisten jullie trouwens dat we bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ook een zogeheten dijkleger hebben van zo’n 200 vrijwilligers die helpen om de dijken te controleren? Ik heb er van alles over geleerd: wat de eigenschappen van een goede of een slechte dijk zijn. En natuurlijk wat er wordt bedacht om slechte dijken te verbeteren, om zo Nederland beter tegen het water te kunnen beschermen. Want dat is wat waterschappen doen.

Vergeet mij niet te volgen op Twitter (@JGLPeters) om op de hoogte te blijven van de activiteiten van het jeugdwaterschap, en volg ook het jeugdwaterschap op Instagram (@jeugdwaterschap).

Groetjes, Jasper