De Krimpenerwaard heeft er 500 hectare natuur bij!

De Krimpenerwaard heeft er 500 hectare natuur bij!

Dorenda Gerts, Han Weber, Pieter Neven , Michiel Houtzagers en Piet Blanken onthullen kunstwerk

In aanwezigheid van vele belangstellenden is de oplevering van De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid in de Krimpenerwaard gisteren feestelijk gevierd.

Dorenda Gerts, hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard: “Dankzij de goede afstemming tussen alle betrokken partijen, belanghebbenden en ook de uitvoerende aannemers is de realisatie van de natuurgebieden goed verlopen. Samenwerking door belangen te verenigen, is de kracht van dit project.”

Dorenda Gerts onthulde samen met gedeputeerde Han Weber, Pieter Neven ( voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden en wethouder van de gemeente Krimpenerwaard), Michiel Houtzagers (directeur Stichting Zuid-Hollands Landschap) en Piet Blanken (secretaris Natuurcoöperatie Krimpenerwaard) een kunstwerk. Drie sterns symboliseren de drie natuurgebieden als ambassadeurs van de natuur en het landschap in de Krimpenerwaard.

Elk gebied heeft zijn eigen doelstelling. De Nesse is een aantrekkelijk gebied voor weidevogels en in de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid ontstaan botanische graslanden. Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en percelen afgeplagd, zodat er een gevarieerde begroeiing kan ontstaan. Ook is er gebaggerd waardoor een rijke watervegetatie ontstaat. Wat voor de gebieden ook bijzonder is, is het peilbeheer. Voor de natuur is het van belang dat hogere peilen mogelijk zijn en een goede waterkwaliteit aanwezig is. Door de aanleg van bruggen, dammen, stuwen en peilscheidingen kunnen de gebieden als aparte watersystemen beheerd worden. Zo kan de grond in het ene gebied ‘natter’ zijn, dan in het andere en worden voorwaarden gecreëerd voor een goede waterkwaliteit.

De gebieden zijn gevarieerd, verrassend en zeker de moeite waard om een wandeling te maken en te genieten van de mooie natuur. Onderweg zijn weidevogels, zoals de zwarte stern en grutto, te zien. Ook is gebiedseigen vegetatie, zoals egelboterbloem, ruwe smele en pinksterbloem te bewonderen. In de watergangen is krabbescheer te vinden dat de groene glazenmaker (libelle) aantrekt. Mooie paden leiden wandelaars langs de mooiste plekjes.

Het afgelopen jaar heeft het hoogheemraadschap 500 hectare natuur gerealiseerd. Het hoogheemraadschap heeft dit in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de Stichting Zuid-Hollands Landschap, de Natuurcoöperatie en grondgebruikers gedaan. Met deze 500 hectare een grote stap gezet op weg naar 2250 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard.

Voor meer informatie: