Documentaire bodemdaling dit weekend op Rijnmond en TV West

Documentaire bodemdaling dit weekend op Rijnmond en TV West

Foto het zinkende land

In het weekend van 18 en 19 november wordt de documentaire ‘Het zinkende land’ uitgezonden op onder meer RTV Rijnmond en TV West. De documentaire laat zien hoe bewoners, bedrijven en overheden samen werken aan behoud van het typisch Nederlands cultuurlandschap van de veenweidegebieden.

Stad en land op veengrond zakt langzaam weg. Behalve verdwijning van het typische cultuurlandschap zorgt de bodemdaling, als er niet gedaan wordt, ook voor oplopende maatschappelijke kosten, tot ruim 20 miljard euro in 2050.

Experimenten en innovaties

De documentaire laat de gevolgen zien van de snelle daling van de veenbodems in grote delen van West- en Noord-Nederland, en laat zien dat duurzamer omgaan met de veenbodems noodzakelijk is om de bodemdaling te vertragen en schade tegen te gaan. Door het hele land werken bewoners, bedrijven en overheden nu aan die duurzame oplossingen en innovaties die op een nieuwe manier omgaan met de dalende bodem. Bijvoorbeeld cranberry- en lisdoddeteelt op nattere bodems, experimenten met het hoger houden van de grondwaterstand en met andere manieren van bouwen op veengrond.

Waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire ‘Het zinkende land’.

Terwijl ‘Het zinkende land’ vooral kijkt naar bodemdaling in de buitengebieden, kijkt de documentaire ‘De zinkende stad’ naar bodemdaling in de bebouwde kom. ‘De zinkende stad’ wordt op 25 november uitgezonden door de NPO in het programma ‘Kennis van Nu’.

Meer info 

Het zinkende land  
18 november 2017
Omroep West: 17.00 uur
RTV Rijnmond: 17.00 uur (elk uur herhaald tot de volgende dag)

19 november 2017
Omroep West: 18.00 uur

De zinkende stad
25 november
NPO (precieze starttijd nog niet bekend, meer informatie op de website van NPO) https://www.dekennisvannu.nl/site/programmas

Promo en de precieze uitzendtijden van ‘Het zinkende land’ vindt u op YouTube: