Eerste editie: Nieuw Agniese Peil

Eerste editie: Nieuw Agniese Peil

Nieuw Agniesepeil

Bewoners van de Rotterdamse Agniesebuurt ontvangen deze week een bijzondere buurtkrant in de bus: Nieuw Agniese Peil. Deze eerste editie vertelt over het ‘hoe en waarom’ van het project om de Agniesebuurt klimaatbestendig te maken. Vorig jaar juni startten de gemeente en het waterschap de communicatie erover.

In deze krant komen vele betrokken partijen aan het woord. Ook lees je veel over de rioleringsaanpak in de wijk. Dit is een belangrijk onderdeel van de ‘wateropgave’ waar we in Rotterdam met zijn allen voor staan: door de klimaatverandering zijn er veel meer korte, maar zeer hevige regenbuien. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente, het waterschap en bewoners moeten omgaan met de waterhuishouding en de riolering.

Tot slot is de krant ook een uitnodiging om mee te denken, mee te doen of informatie aan te leveren die voor de Agniesebuurt interessant of van belang is. Klik hier om de digitale versie te lezen:
http://nieuwagniesepeil.nl/