Nog steeds giftige blauwalg in de Eendragtspolder

Nog steeds giftige blauwalg in de Eendragtspolder

Deze blauwalg komt momenteel in de Eendragtspolder voor: de Aphanothece stagnina

Uit onze laatste metingen van afgelopen week blijkt dat er nog steeds blauwalg aanwezig is in de Eendragtspolder. In juli heeft het hoogheemraadschap bij een incidenteel veldonderzoek van de onderwatervegetatie in de Eendragtspolder geconstateerd dat daar blauwalgen voorkomen. Het gaat om de soort Aphanothece stagnina. Deze blauwalgensoort wordt als potentieel toxisch gekwalificeerd, en kan dus giftig zijn voor mens en dier. Wij adviseren u daarom contact met het water in de Eendragtspolder te vermijden.

Wij voeren geen blauwalgmetingen meer uit in de Eendragtspolder

De metingen van afgelopen week zijn tevens onze laatste waterkwaliteitsmetingen van dit jaar, daar het zwemseizoen inmiddels is afgelopen. Aankomend jaar voeren we weer alleen metingen uit in de officiële zwemwateren in ons beheergebied, de Eendragtspolder hoort hier niet bij. U vindt alle officiële zwemwateren op www.zwemwater.nl

Ons advies

De blauwalg ziet eruit als bolletjes in het water die in grootte variëren van 0,5 mm tot wel 5 cm, met een geleiachtig omhulsel. De blauwalgen maken een gifstof aan, de concentratie hiervan verschilt van dag tot dag en het verloop is onvoorspelbaar. Daarnaast trekken deze soort blauwalgen vaak ook andere giftige soorten aan, daardoor is de inschatting van het gevaar nog lastiger. Het is daarom verstandig contact met het water van de roeibaan en water in de Eendragtspolder te vermijden voor mens en dier (hond).
Mocht u onverhoopt met het water in contact komen, dan adviseren we u daarna direct grondig te douchen. Neemt u bij klachten of onzekerheid vooral contact op met uw huisarts.
Wanneer uw huisdier in contact komt met dit water adviseren wij u ook het dier grondig af te spoelen en bij klachten of onzekerheid contact op te nemen met een dierenarts.

De Eendragtspolder

Wat kunnen we doen tegen deze blauwalg?

Er is niets te doen aan het voorkomen van deze blauwalg, deze kan niet verwijderd of specifiek bestreden worden, dus we zullen het natuurlijk verloop van het optreden van deze blauwalg moeten afwachten.

Lees voor meer informatie de veel gestelde vragen.