Grotekerkplein wordt 'groenblauw' stadspark

Grotekerkplein wordt 'groenblauw' stadspark

Impressie van Grotekerkplein als'groenblauw' stadspark

Op veel plekken in Rotterdam werken gemeente en waterschappen al samen om de stad regen- en klimaatbestendig te maken. Met de start van het nieuwe jaar wordt ook het Grotekerkplein in Rotterdam ingericht als groen en waterbestendig stadspark. De werkzaamheden hiervoor zijn deze maand begonnen.

Zulke maatregelen tegen wateroverlast zijn hard nodig om ook in de toekomst een prettige, leefbare stad te houden. Daarom stelt het college van het hoogheemraadschap aan de verenigde vergadering voor om de aanpak van dit plein financieel te ondersteunen. Dit voorstel wordt op 29 maart 2017 behandeld.

Het plein rondom de Laurenskerk bestaat nu nog uit grijze verharding met enkele bomen, maar krijgt vakken met beplanting, gras en meer bomen. Ook komen er diverse plekken om te zitten. Het regenwater van een deel van de Laurenskerk wordt straks rechtstreeks naar het groen en de Binnenrotte geleid. Hierdoor vermindert de druk op het riool tijdens hevige buien en daarmee ook de kans op wateroverlast in het gebied.

Na aanpak van het gebied ontstaat een aangename, groene omgeving aan het water waarin het prettig recreëren is. Tegelijkertijd levert het vernieuwde plan straks een bijdrage aan de klimaatbestendige binnenstad van Rotterdam.

Het plein wordt inmiddels aangepakt en zal in mei 2017 weer volledig toegankelijk zijn voor iedereen.