Hans Oosters: “Waterschappen richten blik naar buiten”

Hans Oosters: “Waterschappen richten blik naar buiten”

Op 9 januari blikte Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in zijn nieuwjaarsspeech vooruit op wat 2017 de waterschappen gaat brengen.

Oosters hield zijn nieuwjaarsspeech bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hij is sinds 2005 dijkgraaf van dit waterschap.

Zicht op waterbeheer

Oosters gaf aan dat de waterschappen in 2017 de blik naar buiten richten. Buiten liggen steeds urgentere vraagstukken rond waterveiligheid, waterkwaliteit, droogte en wateroverlast. Hier liggen ook de kansen  om om samen met partners deze problemen  via innovaties op te lossen . De samenleving rekent op ons!

Klimaatverandering

De toenemende klimaatverandering eist zijn tol. Wereldwijd, maar ook lokaal ervaren mensen steeds vaker wateroverlast.  Zo lijden oogsten onder te veel of te weinig water en moeten dijken steeds opnieuw worden verhoogd en verstevigd. Volgens Oosters wordt 2017 het jaar van de waarheid. Dit jaar moet blijken of het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenhangende afspraken kunnen maken om de effecten van de klimaatverandering te beteugelen en verdere temperatuurstijging te voorkomen.

Maatschappelijk relevant

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat  slechts 2% van de Nederlanders zich zorgen maken over de klimaatverandering. Ook lopen weinigen warm voor de energietransitie: de omschakeling van CO2-uitstotende fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit terwijl deze onderwerpen grote maatschappelijke relevantie hebben. Zo leden bedrijven flinke schade door de hevige regenval in juni 2016.

Waterschappen willen eraan bijdragen dat toekomstige generaties geen problemen ondervinden van klimaatverandering, aldus Oosters. Dat kan door klimaatverandering binnen de perken te houden en door de woon- en leefomgeving op tijd klimaatbestendig te maken. Het klimaatvraagstuk is de grootste maatschappelijke en bestuurlijke opgave van de 21ste eeuw.

Samenwerking

Waterschappen werken al eeuwen samen om Nederland veilig, bewerkbaar en bewoonbaar te houden. Oosters gaf aan dat waterschappen ook in 2017 volop willen blijven samenwerken met medeoverheden, belangenorganisaties, bewoners en bedrijven. Want alleen door samen te werken, kan Nederland klimaatverandering de baas blijven en de energietransitie tot een succes maken.