Het hoogheemraadschap, sport- en beroepsvissers ondertekenen samenwerkingsconvenant

Het hoogheemraadschap, sport- en beroepsvissers ondertekenen samenwerkingsconvenant

Visstandbeheercommissie

Op dinsdag 12 september is het herziene convenant visstandbeheercommissie Schieland en Krimpenerwaard (VBCSK) ondertekend. Namens het hoogheemraadschap wordt het convenant getekend door hoogheemraad Agnes van Zoelen, namens de hengelsportverenigingen door hun bestuurders en de deelnemende beroepsvissers tekenen zelf.

De VBCSK is het platform voor samenwerking en overleg voor de belanghebbenden voor/bij de visserij en de visstand in het beheersgebied van het hoogheemraadschap. Dat zijn niet alleen de vissers, maar ook het waterschap omdat een goede visstand een belangrijk onderdeel is van de biologische waterkwaliteit. De VBCSK is opgericht in 2011 en komt sindsdien regelmatig bij elkaar.

De samenstelling, doelen en werkwijze van de visstandbeheercommissie worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de naam VBCSK-convenant. De hengelsport en beroepsvisserij richten zich onder meer op het zogenaamde visplan, waar het voorgenomen visserijbeheer staat beschreven. Beroeps- en sportvissers laten in het plan zien hoe ze op een duurzame en verantwoorde manier in het gebied zullen gaan vissen en waar men eventueel vis wil uitzetten.

Met de ondertekening van het convenant beogen de deelnemende partijen een platform te hebben waarop de partijen kunnen overleggen, afstemmen en elkaar kunnen informeren over zaken betreffende visserij en visstand.